Znaková reč pre batoľatá

Určite ste už niekedy premýšľali o tom, čo vám chce vaše bábätko povedať alebo prečo plače.

Program znakovej reči Baby Signs® pre počujúce batoľatá je spôsob, ako sa jednoducho a prirodzene dorozumieť s vaším dieťaťom ešte pred tým, ako je schopné hovoriť. Na Slovensku sa so znakovaním batoliat zatiaľ často nestretávame, napriek tomu sa väčšina detí naučí mávať pá - pá pri rozlúčke alebo kývať, krútiť hlavou, aby nám vyjadrili svoj súhlas, nesúhlas. Dvíhajú ručičky, keď chcú ísť na ruky, napodobňujú indiánov, zvieratká...To sú často prvé znaky, ktoré sa deti prirodzene naučia.

Znaková reč pre batoľatá je program, ktorý deťom pomôže naučiť sa oveľa viac znakov s cieľom: zlepšiť komunikáciu, porozumenie a upevniť puto medzi vami a vaším dieťaťom.

Vo svete sa znakovanie (raná komunikácia pomocou gest) používa už viac ako 20 rokov. Znakujúce batoľatá tak získavajú jedinečnú možnosť podeliť sa o svoj svet so svojimi najbližšími a rodičia si užívajú väčšiu pohodu, ktorá zavládne, keď zistia, čo ich ratolesť potrebuje a to bez slzičiek a plaču.

"Schopnosť účinne komunikovať vedie k úspechom v škole, v práci aj v osobnom živote. Je to dôležité hlavne v dobe, keď sa detská myseľ rapídne vyvíja a umenie dorozumieť sa posilňuje detskú sebadôveru a uľahčuje nadväzovanie kontaktov s ostatnými deťmi a dospelými. Výsledkom je posilnená emočná inteligencia a nadpriemerné komunikačné schopnosti."

Autorkami programu znakovej reči pre počujúce batoľatá Baby Signs® sú vývinové psychologičky Linda Acredolo, PhD., a Susan Goodwyn, PhD., z Kalifornskej Davis Univesity, ktoré účinky znakovania dlhodobo podrobne skúmali.

Výsledky výskumu* preukázali, že znakovanie pomáha položiť pevné základy efektívnej komunikácie, ktoré deťom ostanú dlho po tom, čo sa naučia rozprávať a znakovú reč opustia.

Program Baby Signs® je jediným programom znakovej reči pre batoľatá, ktorý bol testovaný na vedeckom základe, bol vytvorený špeciálne pre počujúce batoľatá a vytvorili ho svetovo uznávaní odborníci v oblasti vývinu.

Vedecký základ programu Baby Signs® nájdete tu.

*viac informácií o štúdiách publikovaných v renomovaných odborných publikáciách nájdete na www.babysigns.com